I huvudet på en professor

I huvudet på en professor är en föreläsningsserie i afterwork-miljö där professorer vid Malmö universitet på ett populärvetenskapligt sätt pratar om sin forskning. Serien pågår hela hösten med tolv olika forskare och ämnen.

Den 13 september är ni välkomna att lyssna på och ställa frågor till Malin Ideland, professor i utbildningsvetenskap. Hon kommer att prata om sin forskning under rubriken ”Skolkrisen – en möjlighet för kommersiella företag”. Evenemanget är en timme långt. Malin Ideland föreläser i 30 minuter och därefter blir det frågestund under en halvtimme.

Foto: Malmö Universitet

Skolkrisen – en möjlighet för kommersiella företag
Den svenska skolan beskrivs ofta i termer av kris. Mätningar visar på brister i kunskaper, undervisningen påstås inte alltid ske på vetenskaplig grund och skolan sägs inte heller möta de behov som samhälle och arbetsliv kräver – nu och i framtiden. Det har resulterat i nya läroplaner, krav på forskningsförankring, såväl som digitalisering, av undervisningen. Men hur ska skolan möta alla dessa krav och leva upp till samhällets förväntningar? I dag finns kommersiella aktörer som erbjuder produkter och tjänster som ska förbättra skolan, undervisningen och lärandet. En ny marknad har växt fram. Men vad får det för betydelse?

Malin Ideland är professor i utbildningsvetenskap och studerar under vilka förhållanden, i vilka former och med vilka konsekvenser företag engagerar sig i svensk skola. Vad betyder deras inblandning för föreställningen om vad som är värdefull kunskap, god undervisning och hur man lär sig på bästa sätt?

Föreläsningen har fri entré och är öppen för alla. Föranmälan är inget krav.

Tid: Torsdag 13 september, klockan 17.00 till 18.00
Plats: Malmö universitet, Restaurang Niagaras café plan 2, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö
Öl, vin, te, kaffe och tilltugg finns till försäljning

För 20 år sedan bildades Malmö högskola. I år blev vi Malmö universitet. Det firar vi genom en ny populärvetenskaplig föreläsningsserie: I huvudet på en professor. Serien består av 20 föreläsningar som tar upp aktuella ämnen utifrån olika vetenskapliga perspektiv. Under året kan du höra Malmö universitets professorer berätta om sin forskning, deras väg till vetenskapen och livet som forskare. Föreläsningarna är del i uppropet #hurvetdudet som sätter fokus på fakta och vetenskapligt grundad kunskap i årets valrörelse. Efter vårens åtta föreläsningar presenterar vi nu höstens tolv.

Publicerad:

Skriv en kommentar