Hur skapar vi inkluderande arbetsplatser för att attrahera och behålla personal?

I fredags träffades chefer och strateger inom Vård- och omsorgscollege Skåne för att diskutera denna fråga, under ledning av Edna Eriksson. Edna är utbildare och föreläsare i frågor som rör mångfald och jämställdhet, och i sin föreläsning argumenterade hon för att mångfald inte kan säkerställas genom att anställa människor med olika etnisk härkomst, kön, eller olika funktionsvariationer.

Om vi tror att dessa yttre attribut också säger något om kompetens går vi fel, menade Edna.Det enda som är konstant är förändring – vi människor är inte substantiv utan verb, vi är i ständig rörelse. Ändå är det lätt att lägga större fokus på var vi kommer ifrån än var vi är på väg! 

Dagen bjöd både på föreläsning och diskussioner mellan seminariedeltagarna. Hur skapar vi inkluderande arbetsplatser – vad vet vi redan, och vad behöver vi ta reda på?

  • Det står ofta beskrivet i anställningsannonser att vi eftersträvar mångfald, sådan man kan se, resonerade några deltagare. Men i anställningssituationen är det ändå irrelevant. Det viktiga är vem som besitter egenskaperna som behövs i arbetet. Den personen kan vara någon helt annan än vad man först tror. Skulle man kunna utforma ansökningsformulär på ett annat sätt för att se bortom det formella cv:t, till exempel?

Edna själv hoppades att deltagarna efter dagen fått en ökad medvetenhet om de grundläggande principer som finns beskrivna i våra grundlagar och de mänskliga rättigheterna, till exempel. 

  • Jag hoppas också att de får med sig en nyfikenhet och ett intresse för att bryta ner och gräva vidare – vad är det egentligen vi strävar efter när vi vill ha mångfald? 

Att seminariet varit både tankeväckande och inspirerande vittnar flera deltagare om.

  • Min spontana reaktion var – kan Edna komma och föreläsa i vår organisation? säger Elisabeth Håkansson, enhetschef i Tomelilla. De här frågorna är så viktiga för att vi som chefer och ledare ska lyckas med att skapa arbetsplatser som lockar kompetenta medarbetare. Att få medarbetarna att känna tillhörighet och arbetsglädje och att se bortom det yttre, det är en väg framåt, tror jag.

Publicerad:

Skriv en kommentar