Griffin PlugIn har passerat halvtid

Griffin PlugIn bygger vidare på den kunskap som Kommunförbundet Skåne och fyra andra deltagande kommuner har tagit med sig från det framgångsrika projektet Plug In 2.0. Mats Ingelström, projektledare för Griffin PlugIn (och tidigare för Plug In 2.0), berättar hur det går med projektet - när det nyligen passerat halvtid.

PlugIn 2.0 är projektet som riktar sig mot ungdomar i åldern 15-24 och har som övergripande målsättning att höja kvalitén inom gymnasieskolan, så att fler erhåller en gymnasieexamen så att de i nästa steg ska ha större förutsättningar att kliva in på arbetsmarknaden. Griffin PlugIn är, till viss del, fortsättningen på Plug In 2.0 och har som målsättning att fler unga kvinnor och män ska kunna kliva in på arbetsmarknaden, antingen direkt eller via studier.

Ytterligare fokus i projektet är de s.k. horisontella principerna; jämställdhetsintegrering, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning samt lika möjligheter och icke-diskriminering. Samtliga är helt integrerade i varje del och varje moment av projektet.

Framgångsfaktorer med Griffin PlugIn

När projektledare Mats Ingelström får frågan om vilka som är Griffin PlugIns framgångsfaktorer, är svaret enkelt.

– Koll och uppföljning, samverkan, flexibilitet och (inte minst) bemötande. Vi skapar med bas i dessa en individanpassad plan för varje unik projektdeltagare och där en holistisk syn på den enskilde är a och o. Dessutom har det regionala nätverk vi skapat i projektet gjort att kommunerna delger varandra hur man jobbar.

I dagsläget har projektet rullat på ett bra tag, och för de kommuner som varit igång i ett år har det gått väldigt bra. Innan sommaren fick projektet sin tilläggs- och förlängningsansökan beviljad från ESF-rådet, ett mycket glädjande besked.

– Det innebär dels att projektet förlängs med ett halvår och dels att vi nu även får jobba med 25-29 åringar – en grupp som är helt ny för både oss på Kommunförbundet Skåne och för de medverkande kommunerna. Och inte att glömma, den 1 juni i år kom även Lund och Svalöv med i Griffin PlugIn, säger projektledare Mats.

Headhuntade projektledare

Inom projektet märks det tydligt att bristen på arbetskraft inom skolan är stor. Många av de medarbetare ute i kommunerna som arbetat i projektet är, tack vare det fina arbete de har utfört, mycket heta på arbetsmarknaden.

– En del har headhuntats till andra kommuner och en del har fått högre befattningar i sin egen kommun. Vi tycker det är trevligt, för då sprids våra gemensamma tankar ännu mer. Samtidigt har vi jobbat med processkartor och andra verktyg i alla kommuner, för att skapa rutiner i det dagliga arbetet. Dessa har sedan varit till stor hjälp när nya medarbetare har introducerats, säger Mats.

Passerat halvtid

Griffin PlugIn har passerat halvtid och prioriterat för den resterade tiden är att uppnå de höga mål som är satta, både vad gäller kvalité och kvantitet.

– Vi ska ha jobbat med så många unga och unga vuxna som möjligt, och de ska ha hittat meningsfulla sysselsättningar i form av arbete och/eller studier. Här blir det extra intressant att få arbeta med den nya målgruppen, 25-29-åringar. De har troligtvis stått utanför arbetsmarknaden länge, och därför kommer vi initialt ha ett stort fokus på denna grupp, fortsätter Mats.

Målsättningen är att allt det som fungerat väl ute i kommunerna ska implementeras i den dagliga verksamheten när projektet avslutas, avslutar Mats.

För att läsa mer om projektet, besök Griffin PlugIn

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar