FoU Skolas aktiviteter hösten 2019/våren 2020

Under hösten 2019 och våren 2020 planerar FoU Skola många olika aktiviteter.

2019-10-23 kommer seminarieserie Ledarskap på vetenskaplig grund tillbaka med Jonna Bornemarks föreläsning Det mätbaras gränser. Går det att mäta kunskap?.

Innan dess 2019-10-3/4 kan vi ses i Växjö på skolchefskonferensen där skolchefsrollen diskuteras av forskare, skolchefer, regeringskansliet, SKL mm.

2019-12-03 är det dags för en konferens i Lund – Skola på vetenskaplig grund där vi kommer att berätta vad har hänt med ULF verksamhet så länge samt lyfta erfarenheter från olika kommuner om hur vi kan utveckla skola på vetenskaplig grund.

2020-02-07 är det en dag för rektorer inom förskola (förskolechefer), grundskola och gymnasiet som vill uppdatera sin vetenskapliga kompetens efter att de har gått rektorsutbildning (för minst två år sen).

Mer aktiviteter, ytterligare information samt anmälan finns på FoU Skolas hemsida.

Publicerad:

Skriv en kommentar