Forskning i korthet nummer 1, 2015 finns nu att ladda ner

Första numret av Forskning i korthet behandlar ämnet inkludering och vad man kan lära sig av forskningen. Vad menas med inkludering? Vem är det som ska inkluderas? Och vilka effekter har inkludering för den elev som inkluderas?

Rapporten finns att ladda ner som pdf redan nu och kommer snart att finnas i fysisk form.

Länken för nedladdning hittar ni här.

 

Publicerad:

Skriv en kommentar