Forskning i korthet 2018:1. Torgny Roxå: Hur man bygger om ”det som sitter i väggarna”


För första gången prövar vi att publicera FoU Skolas ”Forskning i korthet” i rörlig bild. Denna Forskning i korthet är därför en film i två delar med Torgny Roxå, forskare i högskolepedagogik och verksam vid Lunds tekniska högskola. Hur man bygger om ”det som sitter i väggarna”? ger kunskap om hur människor och deras lärande fungerar i grupp och hur detta kan användas för att stärka förändring. Den bidrar också till djupare förståelse för varför förändring sker, eller inte sker, i önskad riktning. Utgångspunkten är att när människor agerar i grupp så uppstår beteenden som annars inte sker.

Roxås forskning fokuserar människans formande av mikrokulturer, och i förändringssammanhang handlar det om hur organisationskulturer uppstår, hur de varierar och vidmakthålls. I filmen ges förslag på hur kunskap om detta kan användas för att utveckla, leda och styra en organisation.

Filmen finns på http://www.kfsk.se/forskningikorthet

Publicerad:

Skriv en kommentar