Forskarskola; utlysning av fyra platser

Forskarskola för lärare och förskollärare i naturvetenskapernas och teknikens didaktik med inriktning mot vetenskapskommunikation.

Idag går åtta licentiander i forskarskolan och nu utökar vi den med fyra nya platser i en andra ansökningsomgång. Forskarskolan genomförs under fyra år med 50 procent tjänstgöring på skola/kommun och med 50 procent forskning och avslutas med en licentiatexamen.

Licentianderna är förskollärare samt lärare inom grund- eller gymnasieskola med fokus på kommunikationens betydelse för elevers motivation och lärande i de naturvetenskapliga ämnena. Syftet med forskarskolan är att identifiera hur naturvetenskaplig kommunikation i olika sammanhang och miljöer kan vara ett hinder eller ett stöd för elevers intresse och förståelse.

Forskarskolan startar den 1 september 2015 och utlysningen för sökande gjordes den 20 februari 2015. Sista ansökningsdag är den 23 mars 2015.

Läs mer i informationsbladet: Infoblad forskarskola uppdaterat

Utlysningen: Utlysning naturvetenskapernas och teknikens didaktik februari 2015

Publicerad:

Skriv en kommentar