Coacher för analysgrupper sökes

Kommunförbundet Skåne, FoU Skola söker forskarutbildade personer med erfarenhet av utbildning på grundskola eller gymnasium som är intresserade av att engageras som coacher i ett skolutvecklingsprojekt med namnet Analysgrupper.

Projektet ska genomföras i samarbete mellan Kommunförbundet Skåne och forskare på Universitetet i Twente, Nederländerna, under läsåret 2015-2016.

Coachens arbete kommer att bestå i att stödja ett arbetslag på en eller två skolor i sydvästra Skåne i ett analysarbete som ska pågå under hela läsåret. Analysarbetet sker enligt en särskild modell. Under läsåret ska coachen leda och organisera cirka 10 möten à 90 minuter med varje arbetslag, samt stötta det löpande analysarbetet mellan mötena. Coacherna deltar i en halvdags uppstartsmöte i Lund i början av maj, samt får en utbildning i analysgruppsmodellen under en heldag i början av höstterminen 2015.

Coacherna vi söker ska ha:

  • Lärarutbildning och/eller arbetslivserfarenhet från grundskola/gymnasium
  • Relevant forskarexamen

Utöver dessa kvalifikationer är det en fördel om sökanden har erfarenhet av systematiskt resultatanalys sedan tidigare. I valet tas också hänsyn till personliga kvalifikationer.

Vi vill ha din skriftliga intresseanmälan i form av ett kort personligt brev som beskriver hur du motsvarar ovanstående kvalifikationer senast den 27 april. Skicka till Kommunförbundet Skåne, FoU Skola, Margareta Serder, Box 53, 221 00 Lund eller via e-post till margareta.serder@kfsk.se.

Publicerad:

Skriv en kommentar