BfL (Bedömning för lärande) för skolledare

Till våren erbjuder FoU Skola en utbildning för skolledare i Bedömning för lärande. Frågan som behandlas är: Hur kan jag som skolledare införa/följa upp och arbeta vidare med BfL på min enhet?

Utbildningen består av tre träffar där teoretiska genomgångar varvas med praktisk tillämpning. Mellan träffarna får deltagarna prova på några av de verktyg som presenteras på träffarna. Deltagarna får också hjälp med att hitta rätt stöd bland allt material som finns tillgängligt samt att tillämpa det i den egna kontexten. FoU Skola har i flera omgångar erbjudit en utbildning för lärare och förstelärare i BfL. Nu blir det första gången en utbildning som är anpassad till skolledarnas praktik.

Läs mer och anmäl dig här.

Publicerad:

Skriv en kommentar