Forskning i korthet 2019: Tema – Barns delaktighet: Första kapitel

Forskning i korthet 2019 har teman Barns delaktighet i skolans och förskolans utveckling. Serien består av tre kapitlen som fokuserar på förskola, skola och fritids samt praktiknära forskningsprojekt i samarbete mellan forskare, lärare och barnen. Under våren och hösten 2019 kommer vi att publicera en försmak av varje kapitel som ett blogginlägg. Hela serien kommer ut hösten 2019.

Läs första blogginlägg om barns delaktighet och inflytande i förskolan. Författare – Kristina Westlund, Fil.lic. i pedagogik, förskolelektor på Malmö Stad. Trevlig läsning!

Publicerad:

Skriv en kommentar