”Arbetslösheten har minskat – tack vare Griffin PlugIn”

I Bromölla kommun har arbetslösheten generellt varit högre än andra kommuner i Skåne. Sedan kommunen aktivt börjat arbeta med de unga och unga vuxna har arbetslösheten och framförallt ungdomsarbetslösheten minskat i kommunen.

I november 2017 har Bromölla 85 inskrivna deltagare i Griffin PlugIn. Det innebär ett stort antal aktiva projektdeltagare som söker någon form av sysselsättning med hjälp från kommunen. Av de 85 deltagarna har mer än 70 lotsats vidare.

– Projektet har gått bra för oss. Av de 85 inskrivna deltagarna är de flesta tillbaka i skolans värld, bland annat genom fortsatt gymnasieutbildning, vuxenutbildning eller folkhögskola, medan andra har gått ut i praktik, säger Kristina Svensson, lokal projektledare för Griffin PlugIn i Bromölla kommun.

Att arbetslösheten och framförallt ungdomsarbetslösheten har minskat i kommuen, och det ser Kristina Svensson som en framgång med projektet Griffin Plugin.

– Ungdomarna har blivit sysselsatta. Och målet är att vi vill få dem att gå vidare, säger hon.

I de deltagande kommunerna ser man utmaningar med att ”fånga in” ungdomarna, nå dem med rätt information och samtidigt se till att de kommer till bokade möten och andra tillfällen. Bromölla kommun har lyckats väl med att nå ungdomarna, genom personlig kontakt – och välkända ansikten.

– De hittar oss främst på Facebook, men även genom personlig kontakt. Vi skriver direktmeddelande till ungdomarna på Facebook för att få så mycket personlig kontakt som möjligt, fortsätter Kristina.

Tillsammans med Arbetsförmedlingen försöker Bromölla kommun skapa ett ömsesidigt utbyte. Även det för att nå ungdomarna, menar Kristina.

– Vi utbyter namn och hjälper ungdomarna att gå ner till Arbetsförmedlingen, för att skapa en trygghet hos dem, fortsätter hon.

Den nya målgruppen – en utmaning för många kommuner

Griffin PlugIn har passerat halvtid och prioriterat för den resterande tiden är att uppnå de höga mål som är satta, både vad gäller kvalité och kvantitet.

– Målet för resterande tid är att vi ska ha jobbat med så många unga och unga vuxna som möjligt, och de ska ha hittat meningsfulla sysselsättningar i form av arbete och/eller studier. Här blir det extra intressant att få arbeta med den nya målgruppen, 25-29-åringar. De har troligtvis stått utanför arbetsmarknaden länge, och därför kommer vi initialt ha ett stort fokus på denna grupp, säger Mats Ingelström, projektledare för Griffin PlugIn på Kommunförbundet Skåne.

Men kommunerna tampas med den nya målgruppen. Kristina igen.

– I den nya målgruppen finner vi andra problem än i den något yngre målgruppen. En svårighet är att de äldre ofta lider av psykiska problem eller missbruk, något som vi inte har hanterat i så stor omfattning.

Bromölla kommun har med hjälp av andra aktörer, bland annat Mariaungdom och psykiatrin, fått hjälp med att stötta.

– Andra dörrar har öppnats här med den nya målgruppen, avslutar Kristina.

_______

Denna artikel är en del av en intervjuserie med deltagande kommuner i projektet Griffin PlugIn. En satsning i syfte att sprida resultat och information till de skånska kommunerna. För mer information om projektet, vänligen besök Griffin PlugIn eller kontakta projektledare Mats Ingelström.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar