6 av 10 utbildade lärare kan tänka sig återvända till yrket

Omkring 14 procent av alla lärarutbildade arbetar inom andra yrken utanför utbildningsbranschen. Cirka 6 av 10 av dem kan tänka sig att arbeta som lärare inom utbildningsbranschen igen.

Se SCB´s artikel

Publicerad:

Skriv en kommentar