Systemfel i mottagande och etablering

Skånes kommuner gjorde under våren 2017 en sammanställning av systemfel som påverkar nyanlända individer och kommunernas arbete med etablering och integration. Ständiga förändringar av lagar och regelverk med avsaknad av helhetssyn och tillräcklig konsekvensanalys, påverkar både enskilda nyanlända individer och kommuner, likväl som samhället i stort.

För den enskilde kan systemfelen bland annat innebära en vardag i förstärkt utanförskap med levnadsstandard långt under riksnormen för ekonomiskt bistånd. För kommuner innebär ”buggarna” i systemet, förutom ökade kostnader, ett ständigt hanterande av komplicerade situationer som riskerar att ta fokus från de frågor som är viktiga för en god etablering av nyanlända. Exemplen rör sig inom områdena bosättning, ekonomi, ensamkommande barn och unga, samt övrigt.

Sammanställning av systemfel och dialogmöte med riksdagsledamöter

Sammanställning av systemfelen finns här. Minnesanteckningar från dialogmöte i juni 2017 mellan skånska riksdagsledamöter och tjänstepersoner från Skånes kommuner om systemfelen finns här.

Kontinuerlig insamling av systemfel pågår via Kommunförbundet Skåne som verkar som de skånska kommunernas röst i regionala och nationella sammanhang – med avsikt att förbättra mottagandet och etableringen av nyanlända. Kontakta integrationsstrateg Jenny Strand, jenny.strand@kfsk.se.

Senast uppdaterad: