Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne bjuder under 2017 in till Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration. Målgruppen är kommunala chefer och strateger, samt övriga kommunala tjänstepersoner som arbetar strategiskt inom uppdrag som berörs av ett ökat antal nyanlända i vårt samhälle - vilket skulle kunna vara precis alla verksamheter i en kommun!

Syftet med strategiskt forum är erfarenhets- och kunskapsutbyte, gemensamt lärande, samverkansvinster och att skapa en mötesplats som ger möjlighet till personlig stimulans, inspiration och energi! Temana utgår från de önskemål som kommunerna har uttryckt i dialog med Kommunförbundet Skåne.

21 mars heldag: ”Nya arbetssätt i etableringen”
18 april kl 9-12: ”Öppet forum” – vi möts för samtal
18 maj heldag: ”Långsiktig strategi och organisation”
26 september heldag: ”Kommunikation – hur gör vi?”
12 oktober kl 9-12: ”Öppet forum” – vi möts för samtal
16 november (OBS nytt datum) heldag med fördjupning i organisation och strategisk samverkan, planering pågår
15 december kl 9-12: ”Öppet forum” – vi möts för samtal

 

Anmälan sker via Kommunförbundet Skånes hemsida, kurs och konferens.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jenny Strand