Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne bjuder in till Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration. Den primära målgruppen är kommunala chefer och strateger, samt övriga kommunala tjänstepersoner som arbetar strategiskt inom uppdrag som berörs av ett ökat antal nyanlända i vårt samhälle - vilket skulle kunna vara precis alla verksamheter i en kommun!

Syftet med strategiskt forum är erfarenhets- och kunskapsutbyte, gemensamt lärande, samverkansvinster och att skapa en mötesplats som ger möjlighet till personlig stimulans, inspiration och energi. Temana utgår från önskemål som kommunerna har uttryckt i dialog med Kommunförbundet Skåne.

2020

21 april flyttas fram till den 10 september

10 september heldag om Förväntningarnas kraft, del 1 – om hur tilltro och förväntningar spelar roll för resultatet

23 november heldag om Förväntningarnas kraft, del 2 – om individanpassningens potential och praktik

2019

10 april heldag om Breddad rekrytering för inkludering och kompetensförsörjning i Skåne

21 maj kl 13-15.30 Öppet forum med fördjupning om breddad rekrytering

1 oktober heldag om folkbildningen som resurs för utrikesföddas etablering

22 november heldag om Skåne, Europa och integration

2018

23 mars heldag om värderingar och interkulturalitet med bl a Per Brinkemo, expert i det Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötland, och Bi Puranen, generalsekreterare World Values Survey.

12 april kl 9-12 Öppet forum – kom med dina egna samtalsämnen

24 maj kl 8.30-16 ”Värderingar och integration del 2: GÖR”. Fokus på verktyg och metoder.

4 juni kl 13-16 Öppet forum – kom med dina egna samtalsämnen. Möjlighet till fördjupat samtal om Bygga broar – en modell och ett verktyg för processinriktad värdegrundsdialog för att stärka barns rättigheter, främja integration, förebygga hedersrelaterat våld och förtryck samt stärka jämställdhet.

19 september heldag – spridningskonferens skånska initiativ på integrationsområdet samt projektet BOSS.

18 oktober 9-12 Öppet forum – kom med dina egna samtalsämnen

15 november heldag om utomeuropeiskt födda kvinnor på arbetsmarknaden

12 december Öppet forum – kom med dina egna samtalsämnen

Anmälan via kurs och konferens.

2017

21 mars ”Nya arbetssätt i etableringen”
18 april ”Öppet forum” – vi möts för samtal
18 maj ”Långsiktig strategi och organisation”
26 september ”Kommunikation – hur gör vi?”
12 oktober ”Öppet forum” – vi möts för samtal
16 november ”Ledarskap och organisatoriska mellanrum i ett strategiskt integrationsarbete”
15 december  ”Öppet forum” – vi möts för samtal

 

Anmälan sker via Kommunförbundet Skånes hemsida, kurs och konferens.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Elena Zukauskaite