Samarbete mottagande och bosättning

Efter önskemål från kommuner har Kommunförbundet Skåne tagit fram en förteckning över kontaktpersoner i kommunerna för samråd och dialog i mottagande- och bosättningsfrågor.

Situationen kring bosättning och mottagande av nyanlända är ansträngd i många skånska kommuner, ofta på grund av bostadsbrist. Akuta bostadslösningar och kommunala beslut som får konsekvenser för andra kommuner, riskerar att påverka samarbetsklimatet kommuner emellan. Väl fungerande samverkan mellan kommunerna är viktig för en god etablering av nyanlända i Skåne.

Kontaktpersonen ska vara en första ingång i respektive kommun för att underlätta samarbete i situationer när nyanlända av olika anledningar rör sig över kommungränser. Kommunerna har fått anmäla kontaktpersoner inom ”Bosättning och mottagande” och ”Barn och skola”. Förteckningen finner du här. Förteckningen är lösenordsskyddad och tillgänglig för medarbetare i Skånes kommuner, som ansvarar för ärenden som rör nyanlända individer och familjer och behöver uppgifter om kontaktpersoner i andra kommuner för att främja samarbete mellan kommunerna. Tillgång till lösenord fås via jenny.strand@kfsk.se

Läs mer om behovet av ökat samarbete mellan kommunerna och kommunernas förslag till fortsatt arbete och utveckling i  Rapport Samarbete mellan kommuner rörande bosättning och mottagande av nyanlända

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jenny Strand