Projektet BOSS

BOSS står för Bred Operativ och Strategisk Samverkan och var ett projekt där 16 skånska kommuner deltog för att utveckla och stärka förvaltningsövergripande samverkan för att underlätta ensamkommande och nyanlända barn och ungas integration i samhället.

Läs slutrapporten för BOSS här.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jenny Strand