Presentationer och konferensmaterial

Här finner du presentationer och material från konferenser och kurser på integrationsområdet.

 

 

 

 

 

23 mars 2018 Strategiskt forum - Värderingar och integration

15 november 2018 Strategiskt forum - utomeuropeiskt födda kvinnor på arbetsmarknaden

10 april 2019 Strategiskt forum - breddad rekrytering för inkludering och kompetensförsörjning i Skåne

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jenny Strand