Nyanlända elever i skolan

FoU Skola är en regional plattform för samverkan kring forskning och utveckling på skolområdet. Syftet är att utveckla samverkan inom FoU mellan kommuner och lärosäten och att bidra till att skapa förutsättningar för professionsutveckling på vetenskaplig grund.

Läs mer om FoU skolas fokus på nyanländas skolsituation och hur skolan kan organisera för lärande. Följ länken till några riktigt bra lästips, information om pågående forskningsstudier i regionen och länkar till informationsmaterial.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jenny Strand