Integrationsrådet – kommunnätverk

Kommunförbundet Skåne sammankallar regelbundet Integrationsrådet med kommunrepresentanter för Skånes geografiska hörn för samordnings- och samverkansmöte.

Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation. Förbundets uppdrag är att samordna, samverka, bygga nätverk och inspirera — för att medlemmarna ska kunna utnyttja sin gemensamma styrka. Genom samarbete och samverkan mellan medlemmarna ökar deras möjligheter att lösa sina uppgifter med hög kvalitet och effektivitet. Många är starkare än en. Nätverksbyggande både internt och externt och ökar medlemmarnas nytta av hela gruppens kontakter med omvärlden. Inspiration innebär att så snabbt som möjligt ge medlemmarna tillgång till varandras kunskaper, metoder och erfarenheter. Kommunförbundet Skåne sammankallar kommunrepresentanter för Skånes geografiska hörn till Integrationsrådet fyra gånger per år, strax före mötena för RÖK´s beredningsgrupp. Läs mer om RÖK här. Målet är

  • en ökad samordning och samverkan kring etablerings- och integrationsfrågor
  • gemensam helhets- och behovsbild
  • informations- och erfarenhetsutbyte
  • gemensamt lärande och utveckling

Tillsammans kan vi effektivare och med en starkare gemensam röst driva viktiga frågor inom områdena nyanländas etablering och integration i Skåne.

Deltagande kommunrepresentanter i Integrationsrådet:

Maria Asklund, planeringsstrateg, Kristianstads kommun, representant för nordöstra Skåne

Gunnar Bergström, enhetschef Malmö stad, representant för sydvästra Skåne

Helsingborgs stad, representant för Familjen Helsingborg/nordvästra Skåne

Lulu Mårtensson, integrationssamordnare, Tomelilla kommun, representant för sydöstra Skåne

För Kommunförbundet Skåne:

Jenny Strand, strateg integration och arbetsmarknad, Kommunförbundet Skåne, sammankallande

Minnesanteckningar:

Du som arbetar i Skånes kommuner kan ta del av Integrationsrådets minnesanteckningar genom att finnas med på Kommunförbundet Skånes sändlista för integration. Kontakta Jenny Strand, jenny.strand@kfsk.se

 

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jenny Strand