Digitala verktyg i etablering och integration

I februari 2018 anordnade Kommunförbundet Skåne en konferens på temat digitala verktyg i integration och etablering. Presentationerna från konferensen hittar du längst ner på denna sida.

Flera skånska kommuner funderar på hur digitala verktyg kan underlätta etablering och integration. Utifrån att några kommuner uttryckte intresse av att veta mer om verktyg som till exempel Mobilearn, anordnade Kommunförbundet Skåne den 7 februari 2018 ett informationstillfälle för att ge kommunerna ett brett informations- och beslutsunderlag. De medverkande berättade om Information Sverige (Länsstyrelsen Västra Götaland), Mobilearn, JobSkills (Arbetsförmedlingen), Invandrarindex och Milsa (Länsstyrelsen Skåne). Korta, koncisa presentationer följdes av en paneldiskussion och avslutningsvis en möjlighet för de närvarande kommunerna att prata sig samman kring behov och önskemål samt Kommunförbundet Skånes roll i sammanhanget.

Läs mer om de medverkande på konferensen på Integrationsbloggens inlägg ”De nyanländas röst och digitala verktyg i etablering och integration

Presentationer:

Information Sverige

Jobskills

Mobilearn – Integration

Mobilearn – Jobb

Invandrarindex

Milsa

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jenny Strand