Dialog med skånska riksdagsledamöter

Kommunförbundet Skåne har en pågående dialog med skånska riksdagsledamöter genom sammankomster som berör viktiga teman. Utifrån temana integration och arbetsmarknad arrangerar Kommunförbundet Skåne särskilda dialogmöten mellan skånska riksdagsledamöter i socialförsäkrings- och arbetsmarknadsutskotten och kommunrepresentanter.

En gång per termin träffas riksdagsledamöter och kommunrepresentanter på Kommunförbundet Skåne. Riksdagsledamöterna ser ett stort värde i direktdialog med kommunernas tjänstepersoner. Kommunrepresentanterna har via dialogmötena möjlighet att lyfta frågor och exempel från den skånska verkligheten direkt till nationell nivå, likväl som att få en större insikt i de resonemang som förs på nationell nivå. Kommunrepresentanterna och Kommunförbundet Skåne kan på så sätt utgöra kanalen mellan lokal och nationell nivå. Riksdagsledamöterna ser även stort värde av Kommunförbundet Skåne som enande röst för kommunerna, vilket i sin tur ger styrka till de skånska riksdagsledamöternas arbete, i diskussioner och möten på departementen, med statssekreterare och i dialoger med nationella samverkansparter.

Deltagande riksdagsledamöter:

Rikard Larsson, socialförsäkringsutskottet

Maria Malmer Stenergard, socialförsäkringsutskottet

Sofia Damm, arbetsmarknadsutskottet

Marianne Pettersson, arbetsmarknadsutskottet

Deltagande kommunrepresentanter:

Hörnrepresentanter inom områdena arbetsmarknad och integration

För Kommunförbundet Skåne:

Jenny Strand, integrationsstrateg, Kommunförbundet Skåne, sammankallande

 

 

Minnesanteckningar

170619 Dialogmöte riksdag och kommuner

171117 Dialogmöte riksdag och kommuner

180521 Dialogmöte riksdag och kommuner

191021 Dialogmöte riksdag och kommuner

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jenny Strand