Dialog med skånska riksdagsledamöter

Kommunförbundet Skåne har en pågående dialog med skånska riksdagsledamöter genom sammankomster som berör viktiga teman. Utifrån temana integration och arbetsmarknad arrangerar Kommunförbundet Skåne särskilda dialogmöten mellan skånska riksdagsledamöter i socialförsäkrings- och arbetsmarknadsutskotten och kommunrepresentanter.

En gång per termin träffas riksdagsledamöter och kommunrepresentanter på Kommunförbundet Skåne. Riksdagsledamöterna ser ett stort värde i direktdialog med kommunernas tjänstepersoner. Kommunrepresentanterna har via dialogmötena möjlighet att lyfta frågor och exempel från den skånska verkligheten direkt till nationell nivå, likväl som att få en större insikt i de resonemang som förs på nationell nivå. Kommunrepresentanterna och Kommunförbundet Skåne kan på så sätt utgöra kanalen mellan lokal och nationell nivå. Riksdagsledamöterna ser även stort värde av Kommunförbundet Skåne som enande röst för kommunerna, vilket i sin tur ger styrka till de skånska riksdagsledamöternas arbete, i diskussioner och möten på departementen, med statssekreterare och i dialoger med nationella samverkansparter.

Deltagande riksdagsledamöter:

Omtag pågår efter valet hösten 2018.

 

Deltagande kommunrepresentanter:

Maria Asklund, Kristianstads kommun, representant för nordöstra Skåne

Gunnar Bergström, Malmö stad, representant för sydvästra Skåne

Viktoria Hansson, Landskrona stad, representant för Familjen Helsingborg/nordvästra Skåne

Peter Eriksson, Ystads kommun, representant för sydöstra Skåne

För Kommunförbundet Skåne:

Jenny Strand, integrationsstrateg, Kommunförbundet Skåne, sammankallande

 

 

Minnesanteckningar

170619 Dialogmöte riksdag och kommuner

171117 Dialogmöte riksdag och kommuner

180521 Dialogmöte riksdag och kommuner

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jenny Strand