Bostäder

Bosättningslagen (2016:38) som trädde i kraft 1 mars 2016 innebär att kommunerna är skyldiga att efter anvisning ta mot nyanlända för bosättning i kommunen. För Skånes kommuner innebär lagändringen stora utmaningar att lösa bostadsförsörjningen på både kort och lång sikt.

Uppdatering pågår

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jenny Strand