Nyanlända och integration

Kommunförbundet Skåne verkar för att stödja Skånes kommuner i arbetet med mottagande och etablering av nyanlända och ensamkommande barn, och med övergripande integrationsarbete. Frågorna berör så gott som alla delar av kommunernas verksamheter.

Integration handlar inte bara om de nyanländas etablering i samhället och på arbetsmarknaden. Integration är en ömsesidig process som innebär att samhället behöver anpassa sig och förändras i takt med att mångfalden ökar. Att människor från andra länder flyttar till Sverige, är inget nytt. Det mycket stora inflödet av asylsökande under hösten 2015 innebär dock en ny situation för kommunerna, som mycket påtagligt aktualiserar behovet av nya arbetssätt och kontinuerlig anpassning till ständiga förändringar. Kommunförbundet Skåne vill vara en aktiv part i att på olika sätt stödja kommunerna i arbetet.

Prenumerera på Integrationsbloggen så håller du dig uppdaterad om vad som är på gång inom området på Kommunförbundet Skåne!

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jenny Strand