Nyanlända och integration

Kommunförbundet Skåne verkar för att stödja Skånes kommuner i arbetet med mottagande och etablering av nyanlända och ensamkommande barn, och med övergripande integrationsarbete. Frågorna berör så gott som alla delar av kommunernas verksamheter.

Att människor från andra länder flyttar till Sverige är inget nytt. Det mycket stora inflödet av asylsökande under hösten 2015 innebär dock en ny situation för kommunerna, som påtagligt aktualiserar behovet av nya arbetssätt och kontinuerlig anpassning till ständiga samhällsförändringar. Kommunförbundet Skåne vill vara en aktiv part i att på olika sätt stödja kommunerna i arbetet.

Under flikarna till höger här på sidan kan du läsa mer om pågående arbete på integrationsområdet. Hör gärna av dig – Kommunförbundet Skåne finns till för dig som arbetar eller är förtroendevald i Skånes kommuner. Kontaktperson för integrationsfrågor är strateg Jenny Strand, jenny.strand@kfsk.se

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jenny Strand