”Vi jobbar relationsskapande och utgår från ungdomarnas spelregler”

Svalövs kommun var den senaste kommunen att gå med i projektet Griffin PlugIn. Med en relativt låg utbildningsnivå där färre än 20% av Svalövs befolkning har en eftergymnasial utbildning på tre år, har kommunen redan sett ett resultat – som varit över förväntan – efter starten i Griffin PlugIn.

Viljan att nå ungdomarna i större utsträckning blev ingången för kommunen i projektet. I Svalövs kommun såg de att fler ungdomar valde att hoppa av sina studier.

– Jag tror att vi har detta gemensamt med andra kommuner runt om i landet, säger Beris Sabotic, projektledare för Griffin PlugIn i Svalöv.

Idag erbjuder Svalövs kommun drop in-verksamhet med bland annat CV-verkstäder, inspirationsföreläsningar och andra aktiviteter i syfte att hjälpa ungdomarna till i sysselsättning.

”Jobbar relationsskapande och ser till individens hela livssituation”

Viktigt för medarbetarna i projektet har varit att ha ett holistiskt perspektiv, att inte endast fokusera på ungdomarnas väg till studier och arbete. Kommunens föreningsliv har därför varit en del i arbetet med ungdomarna.

– Vi har en aktivitet som återkommer regelbundet där vi informerar våra deltagare om Svalövs föreningsliv. Att träna och skapa nya kontakter är ett sätt att komma in i samhället, säger Beris Sabotic.

I Svalöv arbetar de med att motivera ungdomarna genom att skapa relation till individerna.

– Inledningsvis arbetar vi utifrån ungdomarnas spelregler. Det är viktigt för att de ska känna en tillit till oss. Vi motiverar dem genom att jobba med grundläggande värderingar, i att exempelvis se möjligheter istället för hinder. Men också genom att låta dem delta i olika sociala sammanhang, säger Beris, projektledare.

Arbetet är en ständig process

Kommunen ser en stor utmaning med KAA-ungdomarna. Att nå målgruppen är svårt. Genom att knacka dörr fångar de in ungdomarna, samtidigt som de ser det som ett viktigt utvecklingsområde.

– Det är en ständig process, och det är viktigt att ta med sig, säger Beris.

Även den nya målgruppen 25-29 åringar är en utmaning. Beris menar att det är viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt plocka upp sysslolösa unga vuxna från den målgruppen.

– Vi har en idé om att vi ska utveckla ett tidigt och välfungerande samarbete med Arbetsförmedlingen för att samverka på ett effektivt sätt, säger Beris.

Resultatet har, trots Svalövs relativt korta tid i projektet, varit över förväntan

– När vi började i projektet handlade mycket av arbetet om motivation och att individen själv skulle vara drivande i processen, medan vi skulle vara stöttande. Nu ser vi ett tydligt resultat, en hel del av de inskrivna har avslutat mot studier. Vi strävar att ungdomarna i första hand kommer ut mot studier. Hittills är vi nöjda med resultaten, avslutar Beris.

I filmen nedan kan du lyssna på projektledare Beris Sabotic och projektmedarbetare Suzanna Beijer tala om projektet, samt en projektdeltagare som har fått hjälp till sysselsättning.

Denna artikel är en del av en intervjuserie med deltagande kommuner i projektet Griffin PlugIn. En satsning i syfte att sprida resultat och information till de skånska kommunerna. För mer information om projektet, vänligen besök kfsk.se/griffinplugin eller kontakta projektledare Mats Ingelström.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar