Samverkan kring praktiknära forskning: uppstartsmöte för skolans huvudmän

Just nu händer det mycket kring praktiknära forskning som på olika sätt involverar skolans huvudmän. En femårig nationell försöksverksamhet kring samverkan för praktiknära forskning mellan lärosäten med lärarutbildning och skolhuvudmän är under uppstart. Försöksverksamhetens formella benämning ännu så länge är ”ULF-avtal: Uppdrag om försöksverksamhet med praktiknära forskning”. Vid sidan av det presenterade regeringens särskilda utredare Cecilia Christersson idag den 6 mars sin utredning om praktiknära forskning som fått namnet ”Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring” (SOU 2018:19). FoU Skola bjuder in till ett uppstartsmöte i början av april för att ni som skolhuvudmän ska bli insatta i det som är på gång och få möjlighet till engagemang och inflytande – oavsett var ni befinner er i den stora variation som finns mellan olika huvudmän.

Tid: Torsdagen den 5 april 2018 kl. 15-17. Fika serveras från kl.14.30

Lokal: Kommunförbundet Skåne, Gasverksgatan 3A, 4 vån., Lund

Målgrupp: Förvaltnings/verksamhetschefer för utbildning, lektorer, utvecklingschefer, utvecklingsledare, skolledare eller andra funktioner som kan bära informationen mellan huvudman och regional nivå.

 Läs mer och anmäl dig på https://kfsk.se/konferens/?p=23012 senast den 22 mars.

 

Publicerad:

Skriv en kommentar