Syntes 2019 – Utvecklingsartiklar från Lärarnas skolutvecklingskonferens 2019

Idag, 17 januari, 2020, lanseras Syntes 2019 – samling av Utvecklingsartiklar från Lärarnas skolutvecklingskonferens 2019 – på Pedagogiskt Center i Helsingborg. Själva konferensen ägde rum 16 mars, 2019 i Hässleholm. 24 skolutvecklingsprojekt presenterades. För att bidra till erfarenhetsutbyte bortom själva konferensen gavs ett urval av författare möjlighet att skriva fram längre analytiska texter om sitt utvecklingsarbete – utvecklingsartiklar. Syntes 2019 samlar sju utvecklingsartiklar. De representerar olika skolformer (från förskola till vux) samt utvecklingsarbete på förvaltningsnivå. Vidare belyser artiklar olika aspekter av skolutveckling från ämnesdidaktiska frågor till lärares lärande och organisation.  Hela Syntes 2019 kan laddas ned här.

Nästa upplaga av Lärarnas skolutvecklingskonferens kommer att äga rum på Filbornaskolan i Helsingborg, den 11 november 2020. Mer information.

Publicerad:

Skriv en kommentar