Release Forskningslitteracitet

Få ett eget exemplar av nästa utgåva av Forskning i korthet på vår releasefest den 16 februari! Titeln är denna gång Forskningslitteracitet - en introduktion till att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskap"

Rapporten ”Forskningslitteracitet – en introduktion till att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskap” vänder sig till alla verksamma i skolan och förskolan.

Ambitionen med skriften är att lärare, förskollärare och skolledare på olika nivåer ska få redskap för att utveckla forskningslitteracitet utifrån kunskap om vad forskning är, dess villkor och premisser.

På plats under releasen är författaren Sven Persson, professor vid Malmö högskola och forskningsledare i Malmö stad. Det bjuds på intressanta samtal om forskningens användbarhet och begränsningar – och så såklart mingel och festligheter. Mer information om evenemanget, med program och hur du anmäler dig på www.kfsk.se/forskningslitteracitet

Skriften är en sampublikation mellan Malmö högskola, Malmö Stad och FoU Skola.

Anmäl dig här!

Flyer_bild

Publicerad:

Sidansvarig

Margareta Serder

Skriv en kommentar