Anmäl dig till Lärarnas skolutvecklingskonferens

Den 14 oktober i Lund kommer den nystartade konferensen Lärarnas skolutvecklingskonferens gå av stapeln. En konferens för lärare, förskollärare och skolledare. En konferens av lärare, förskollärare och skolledare.

Lärarnas skolutvecklingskonferens är en ny konferens i Skåne där syftet är att deltagarna ska diskutera sina erfarenheter och bepröva dem tillsammans. FoU-Skola tillsammans med de skånska kommunerna och VIS, Vetenskap i skolan, är arrangörer. Konferensen kommer att vara en arena för professionellt lärande.

– Som lärare jämför ni olika erfarenheter från skolan, får en rikare bild av undervisning och elevnära arbete samt att ni får utrymme att lyfta frågor som dyker upp i er praktik och som ni vill diskutera vidare, säger Margareta Serder, vetenskaplig ledare FoU Skola.

Tanken med konferensen är att lärare, förskollärare eller skolledare bidrar med en presentation av ett skolutvecklingsprojekt som denna har utfört i sitt klassrum eller på sin skola. Till konferensen söker man sig till om man vill utveckla sitt vetenskapliga förhållningssätt, sätta ord på det men gör och kritiskt få reflektera kring detta med andra.

Konferensen stöds ekonomiskt av SKL, Sveriges kommuner och landsting samt Region Skåne. Finansiärerna tror på att detta är ett intressant sätt att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och bepröva erfarenheter.

Bidra

För att få presentera på konferensen ansöker du med ett skriftligt konferensbidrag på 500 ord som beskriver det du prövat eller undersökt, vilka resultat och slutsatser du dragit lärdom av. Du ska också beskriva vilka nya frågor erfarenheterna bidragit till och frågor som du vill lyfta för samtal med konferensdeltagarna. Skicka in bidraget innan den 28 maj, så kommer du få respons på ditt bidrag till midsommar.

Dessutom hoppas konferensarrangörerna att några av bidragen kan utvecklas till längre texter. Till dessa bidrag, som när de är färdiga ska innehålla mellan 3000 och 5000 ord, kommer en skrivstödjare att kopplas på för att läsa och hjälpa till med texten. Det finns medel för att göra en konferenspublikation för dessa längre utvecklingsartiklar.

Under konferensen kommer alla bidrag få 30 minuter till samtal och diskussion till sitt förfogande.

Margareta Serder som är med och organiserar konferensen.

– Var gärna innovativ och ha intresseväckande presentationer, som får åhörarna in i diskussionen och samtalet, säger Margareta.

Idén med konferensen

Idén med Lärarnas skolutvecklingskonferens är hämtad från en liknande konferens, Lärarnas forskningskonferens, i Stockholm. Där samlas lärare som är involverade i stadens praktiknära forskningsprojekt för att diskutera och utbyta erfarenheter.

Margareta Serder igen.

– Vår förhoppning är att skapa en stämning av att det är en arbetande arbetsplats och faktiskt producera kunskap tillsammans. Önskvärt är att alla som deltar under konferensen ska vara delaktiga och inte passiva åskådare.

Högt intresse

Intresset för konferensen är högt och många vill gärna delta.

– Konferensen bygger på att det verkligen kommer in bidrag, så vi hoppas att alla som kan skickar in bidrag även om det är bråda tider i skolan i maj. Dessutom behöver du inte vara ensam, ni får gärna skriva tillsammans. Har du skrivit ett bidrag har du förtur till konferensen, avslutar Margareta.

Anmäl dig här för att vara med och bidra till konferensen.

Anmälan till konferensen öppnar i augusti 2017, men boka in den 14 oktober i kalendern redan nu!

Vi hoppas att många forsknings- och skolutvecklingsintresserade lärare, förskollärare och skolledare har möjlighet att bidra och delta på konferensen!

 

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar