Forskning i korthet 2019: Tema – Barns delaktighet: Andra kapitel

Forskning i korthet 2019 har teman Barns delaktighet i skolans och förskolans utveckling. Serien består av tre kapitlen som fokuserar på förskola, skola och fritids samt praktiknära forskningsprojekt i samarbete mellan forskare, lärare och barnen. Under våren och hösten 2019 kommer vi att publicera en försmak av varje kapitel som ett blogginlägg. Hela serien lanseras 2019-11-29.

Nu kan du läsa försmak av andra kapitel i ett nytt blogginlägg – Barns röster – en viktig resurs i skolutveckling. Författare Helene Elvstrand, fil. doktor i pedagogiskt arbete med inriktning mot fritidshem, universitetslektor på Linköpings universitet. Trevlig läsning!

Publicerad:

Skriv en kommentar