Forskningslitteracitet – Forskning i korthet nr 1 2017

Nu har äntligen ett nytt nummer av FoU Skolas skriftserie Forskning i korthet publicerats.

Forskning i korthet nummer 1 2017 har författats av Sven Persson, professor i pedagogik på Malmö högskola och forskningsledare på Pedagogisk Inspiration i Malmö stad, på uppdrag av FoU Skola. Begreppet forskningslitteracitet har vi använt för att beteckna förmågan att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskap i ett speciellt sammanhang, i det här fallet förskola och skola. Ambitionen med skriften är att lärare, förskollärare och skolledare ska få redskap för att utveckla forskningslitteracitet och ett vetenskapligt förhållningssätt till sin praktik i förskola och skola utifrån kunskap om vad forskning är, dess villkor och premisser. Vad är skillnaden mellan olika forskningsstrategier? Vilken typ av kunskap kan produceras med hjälp av olika forskningsansatser? Vilka kvalitetsmått används i forskning och hur kan man som läsare värdera kvaliteten och resultaten i forskningsstudier? Vilka är fällorna som den okritiske läsaren kan gå i?

Ladda ner skriften och läs mer på www.kfsk.se/forskningikorthet. Inom kort kommer även filmen från författarsamtalet på releasen av publikationen den 16 februari att kunna ses på länken!

Forskningslitteracitet

Publicerad:

Skriv en kommentar