Bokrelease på FoU Skola idag

Klicka på bilden för att ladda ner

Idag är det bokrelease på FoU Skola för att fira att boken ”Att dela erfarenhet – en syntes av utvecklingsartiklarna från lärarnas skolutvecklingskonferens 2017” kommit ur pressarna! Releasen kombineras med en kick-off för nästa Lärarnas skolutvecklingskonferens som vi planerar ska äga rum lördagen den 16 mars 2019. Konferensen arrangeras i samarbete med Vetenskap i skolan, VIS.

I oktober 2017 gick Lärarnas skolutvecklingskonferens av stapeln för första gången, och först ut som lokal för vår regionala arena för skolutveckling här i Skåne blev Katedralskolan i Lund där releasen också äger rum idag. Mer om konferensen kan läsas i inlägget En mötesplats för nyfikna, reflekterande samtal i en kunnig profession på FoU-bloggen.

Det vi firar idag är utgivningen av de nio utvecklingsartiklar som lärare och skolledare skrivit i anslutning till konferensen och med stöd av skrivstödjare som Lärarnas skolutvecklingskonferens organiserat. Utvecklingsartiklarna har vi samlat i en skrift som vi alltså ger ut idag och som utöver artiklarna rymmer en beskrivning av konferensidén och resultaten av utvärderingen av konferensen. Utvecklingsartiklarna handlar om så skilda saker som tidig satsning på matematik i förskolan, odling utomhus, elevers återkoppling till lärare, rektors utvecklingsarbete, värdegrundsarbete på gymnasieskolan, läsutveckling,  elevers upplevda stress, kollegial auskultation och historiebruk på gymnasieskolan. Samtliga beskriver utvecklingsinsatser som undersökts, analyserats och dokumenterats och som presenterades på konferensen i oktober. Precis som titeln antyder är syftet att bidra till att dela lärares dokumenterade erfarenheter och på så sätt bidra till att bygga det som kallas beprövad erfarenhet. Skriften har tryckts i 75 exemplar, men kommer också från och med lite senare idag att kunna laddas ner som pdf på www.kfsk.se/skolutvecklingskonferensen

För den som vill medverka i nästa års konferens så ska bidrag lämnas in vecka 44. Läs mer på konferensens hemsida :-)

God läsning!

Publicerad:

Skriv en kommentar