Förvaltningschefsgruppen / Planeringsorganet för gymnasiesamverkan

Förvaltningschefsgruppen, med representanter från de avtalsparter som finns i samverkansavtalen, träffas för att diskutera och besluta om frågor av gemensamt intresse kopplat till samverkansavtalen.
En beredningsgrupp med två representanter per geografiskt hörn i Skåne, samt en vardera från Malmö och KORt (Karlshamn, Olofström och Ronneby i samverkan) bereder ärenden kopplat till samverkan gymnasieutbildning och vuxenutbildning.
En beredningsgrupp med en representant och en ersättare per hörn, samt en från Malmö bereder ärenden kopplat till samverkan förskola/skola m fl skolformer.

Ledamöter beredningsgruppen:

KORt

Vakant

Malmö

Ann-Sofie Nordh/alt Jens Jording

Nordväst

Henrik Andersson, Båstad – Maria Holm, Helsingborg

Nordost

Jan-Olof Olofsson, Hässleholm – Mattias Olsson, Kristianstad

Sydost

Lars-Inge Persson, Ystad, ordförande – Kristina Pettersson, Sjöbo

Sydväst

Johan Holmqvist, Eslöv – Stefan Norrestam, Lund

 

Minnesanteckningar

Senast uppdaterad: