Kategori: Uncategorized

INitiativet Lund – arbetsintegrerande socialt företagande med fokus på hållbarhet

INitiativet Lund, kort för ”INitiativet Lund – Egenmakt och Återbruk genom Arbetsintegrerande Socialt Företagande”, syftar till att underlätta övergången till arbete och självförsörjning för grupper som står långt från arbetsmarknaden. INitiativet Lund är ett EU-finansierat projekt som ägs och drivs av Coompanion Skåne,

Publicerad: 5 mars, 2019Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

FoU Skolas regionala nätverk hösten 2018

Till hösten fortsätter FoU Skolas regionala rektorsnätverk, som då genomförs för tredje gången. Några platser har blivit lediga och till dessa finns nu möjlighet att anmäla sig. FoU Skolas rektorsnätverk riktar sig till rektorsutbildade skolledare

Lärarnas skolutvecklingskonferens – uppdaterad info

På konferensens hemsida finns nu att läsa program, titlarna på de 26 bidrag som kommer att presenteras och diskuteras på konferensen samt vilka som står bakom dem, rubrikerna för Anne-Marie Körlings respektive Ann-Christine Wennergrens inbjudna keynotes och

Publicerad: 18 september, 2017

Läs mer

Skånes viktigaste yrke

Uppskattningsvis 150 gymnasieelever och andra som funderade över att utbilda sig till lärare hade tagit sig till Malmö högskola för att lyssna på aktiva lärare, förskollärare och lärarstudenter som berättade om sin utbildning och varför

Fullt hus och många diskussioner på valideringsdag

Sammanlagt kom det drygt 120 deltagare till Eslövs medborgarhus för en heldag där de lyssnade de på talare och diskuterade validering utifrån flera teman, bland annat samverkan och kvalitetssäkring.   Validering innebär att kartlägga och identifiera kunskap