Kategori: Nyheter

Inspirationsdag för lärare den 7 april i Lund

Kungl. Vetenskapsakademien och Skolverket samarbetar för att inspirera lärare att göra undervisningen mer spännande. Under våren 2015 arrangeras sju inspirationsdagar under olika teman för gymnasielärare och lärare i grundskolans högre årskurser. På inspirationsdagen i Skåne

Publicerad: 24 februari, 2015

Läs mer

Älska samverkan – 2015 års SSA konferens

Konferenserna har arrangerats sedan 2003 och målet är att belysa vikten av samverkan mellan utbildningsväsendet och arbetslivet från förskola till högskola/universitet. SSA-RIKSKONFERENS 2015 2015 kommer den nationella konferensen för samverkan mellan skola och arbetsliv till