Kategori: Nyheter

Griffin PlugIn har passerat halvtid

PlugIn 2.0 är projektet som riktar sig mot ungdomar i åldern 15-24 och har som övergripande målsättning att höja kvalitén inom gymnasieskolan, så att fler erhåller en gymnasieexamen så att de i nästa steg ska

Publicerad: 22 augusti, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Ny sida om skolans digitalisering

Nu finns det en sida om skolans digitalisering där vi samlar länkar, texter, direktiv med anledning av arbetet med digitaliseringen av skolan. Sidan finns här: Skolans digitalisering

Skånes viktigaste yrke

Uppskattningsvis 150 gymnasieelever och andra som funderade över att utbilda sig till lärare hade tagit sig till Malmö högskola för att lyssna på aktiva lärare, förskollärare och lärarstudenter som berättade om sin utbildning och varför

Nationell Valideringskonferens 9 & 10 maj 2017

Från Teori och Strategi till Organisation och Praktik Från Vad och Varför till HUR! Fokus är riktat mot hur man organiserar och samverkar kring validering, hur man inom olika verksamhetsområden och för olika målgrupper konkret

Publicerad: 7 mars, 2017Sidansvarig: Jan Nilsson

Läs mer

Lyckad Landskronasatsning på praktiska teoretiker

I Landskrona såg en grupp industriföretag att antalet ansökningar till industri- och teknikprogrammen sjönk drastiskt, samtidigt som konkurrensen från elevmagneterna Helsingborg, Lund och Malmö blev allt hårdare. Erfarenheten visar också att många som väljer att

Publicerad: 24 november, 2016

Läs mer

Lekfullt lärande på årets lärarfortbildningsdag

Lärarfortbildningsdagen har anordnats sedan 2014 och är ett samarbete mellan Kommunförbundet Skåne och Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Syftet är att ge lärare i grundskolan och gymnasiet konkreta idéer på övningar, laborationer och fältexkursioner som

Publicerad: 18 november, 2016

Läs mer

BfL (Bedömning för lärande) för skolledare

Utbildningen består av tre träffar där teoretiska genomgångar varvas med praktisk tillämpning. Mellan träffarna får deltagarna prova på några av de verktyg som presenteras på träffarna. Deltagarna får också hjälp med att hitta rätt stöd