Kategori: Nyheter

Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne

Konferensen äger rum 16 mars 2019 på Hässleholms Tekniska Skola (HTS) Tanken är att konferensen med tiden blir en naturlig del av det systematiska arbetet där en skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad

Publicerad: 8 oktober, 2018Sidansvarig: Jan-Åke Johansson

Läs mer

Information från FoU Skola inför läsåret 2018-2019

Seminarieserien Ledarskap på vetenskaplig grund (23 oktober & 28 november) FoU Skolas seminarieserie vänder sig till skolledare, förvaltningschefer, skolpolitiker och andra som är intresserade av skolans ledarskap. Seminarierna ska fungera som en mötesplats mellan forskare

Publicerad: 13 augusti, 2018Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

I huvudet på en professor

Den 13 september är ni välkomna att lyssna på och ställa frågor till Malin Ideland, professor i utbildningsvetenskap. Hon kommer att prata om sin forskning under rubriken ”Skolkrisen – en möjlighet för kommersiella företag”. Evenemanget

Publicerad: 17 juli, 2018Sidansvarig: Jan-Åke Johansson

Läs mer

En dag om läraryrket

På vår hemsida kfsk.se/lararyrket kan du hitta inspirerande filmer om läraryrket, information om lärarutbildningarna på de olika lärosätena och information om vad det innebär att vara lärare. Under eftermiddagen den 22 mars äger ”En dag

Publicerad: 1 mars, 2018Sidansvarig: Nils Pihlsgård

Läs mer