Kategori: FoU Skola

FoU Skolas aktiviteter hösten 2019/våren 2020

Under hösten 2019 och våren 2020 planerar FoU Skola många olika aktiviteter. 2019-10-23 kommer seminarieserie Ledarskap på vetenskaplig grund tillbaka med Jonna Bornemarks föreläsning Det mätbaras gränser. Går det att mäta kunskap?. Innan dess 2019-10-3/4

Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne

Konferensen äger rum 16 mars 2019 på Hässleholms Tekniska Skola (HTS) Tanken är att konferensen med tiden blir en naturlig del av det systematiska arbetet där en skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad

Information från FoU Skola inför läsåret 2018-2019

Seminarieserien Ledarskap på vetenskaplig grund (23 oktober & 28 november) FoU Skolas seminarieserie vänder sig till skolledare, förvaltningschefer, skolpolitiker och andra som är intresserade av skolans ledarskap. Seminarierna ska fungera som en mötesplats mellan forskare

Publicerad: 13 augusti, 2018Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

I huvudet på en professor

Den 13 september är ni välkomna att lyssna på och ställa frågor till Malin Ideland, professor i utbildningsvetenskap. Hon kommer att prata om sin forskning under rubriken ”Skolkrisen – en möjlighet för kommersiella företag”. Evenemanget