Kommunal vuxenutbildning

Kommunförbundet Skåne arbetar med att stödja utveckling och samverkan inom den kommunala vuxenutbildningen i Skåne. Huvudsyftet är att förbättra möjligheterna till livslångt lärande för de skånska kommuninvånarna. Vi arbetar för närvarande med bland annat regionalt yrkesvux, validering, kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt kompetensutveckling.

 

Senast uppdaterad: