Fritt sök gymnasiet Skåne och västra Blekinge

Elever i Skåne, Sölvesborg och KORt-kommunerna Karlshamn, Olofström och Ronneby, kan söka fritt till gymnasieskolan i hela samverkansområdet. 

Avtalet om fritt sök omfattar 37 kommuner inklusive  Sölvesborg Bromölla kommunalförbund. Avtalet innebär även en fördjupad gymnasiesamverkan mellan alla inblandade parter. Avtalet är reviderat 2010.

Särskilt förtydligande

Överenskommelse om betalningsansvar asylsökande gymnasieelever

Förvaltningschefsgruppen har beslutat

-att vi inom samverkansområdet ser vistelsekommunen som ansvarig för skolgång för de ungdomar som saknar folkbokföringsadress. (Definition: Vistelsekommunen är den kommun där den unge har sin stadigvarande vistelse/bor). Vistelsekommunen har ansvar för att erbjuda gymnasial utbildning, oftast i form av introduktionsprogram-språk. Vistelsekommunen bekostar utbildningen och eftersöker statsbidrag för densamma. Vad gäller lag om elevresor och rätt till resa mellan skola – boende ansvarar och finansierar respektive vistelsekommun

Dokument

Skåne+Blekinge

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jan-Åke Johansson