Utbildningssamverkan, alla skolformer

Kommunerna i Skåne har enats om att utveckla ett samarbete och en öppenhet för föräldrar och elever att välja förskoleklass, grundskola och fritidshem. Kommunerna i Skåne och västra Blekinge har gemensamt avtalat om fritt sök och mottagande i första hand inom gymnasieskolans nationella program. Inom vuxenutbildningen samverkar Skånes kommuner i verksamheten Yrkes-sfi och i övrigt ett tätt samarbete.

Samverkansavtalen omfattar de skånska 33 kommunerna och i gymnasiesamverkan även alla Blekingekommuner samt Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund, förutom Karlskrona. Kommunförbundet Skåne förvaltar samverkansavtalet samt biträder avtalsparterna i utvecklingsarbete och arbete med avtalets organisation.

Skånes kommuner

Senast uppdaterad: