Teknikcollege Skåne – Hässleholm

El- och energiprogrammet: Data- och kommunikationsteknikElteknik

Industritekniska programmet: Produkt- och maskinteknikSvetsteknik

Välkommen till Jacobsskolan

Teknikprogrammet: Design och produktutvecklingInformations- och medieteknikProduktionsteknikSamhällsbyggande och miljöTeknikvetenskap

Teknikprogrammets fjärde år (TE4): Design och produktutveckling, Produktionsteknik, Samhällsbyggande

Välkommen till Hässleholms Tekniska Skola

Senast uppdaterad: