Aktuella Teknikcollege i Skåne

Godkända Teknikcollege

Sedan april 2013 är Teknikcollege Skåne en egen organisation, bestående av tre delar:

 •  Landskrona
  Godkända december 2006
 •  Teknikcollege MittSkåne
   (Eslöv, Höör, Hörby). Godkända september 2008
 •  Teknikcollege Trelleborg
   (Trelleborg, Vellinge, Svedala). Godkända den 20 januari 2009
 • Teknikcollege Malmö
  Godkända 2013
 • Teknikcollege Helsingborg
  Godkända 2016
 • Teknikcollege Hässleholm
  Godkända 2017
 • Inte med i Teknikcollege Skåne
 • Deltagare Teknikcollege Skåne

Teknikcollege Skåne styrs av en regional styrgrupp. Den regionala styrgruppen ansvarar för att alla ingående delar i Teknikcollege Skåne uppfyller certifieringskraven som Industrirådet ställer. Vidare jobbar den regionala styrgruppen mycket med utvecklingsfrågor och opinionsbildning. Styrgruppsordförande ska vara näringslivsrepresentant och företagen ska vara i majoritet av de röstberättigande. 

Teknikcollege Skånes styrgrupp består av representanter från Bagmi, Haldex, Arjo, EMVE, Rostfria svetsmontage, Teknikföretagen, Sveriges Ingenjörer, Unionen, IF Metall, Lunds Tekniska Högskola, Arbetsförmedlingen, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen samt representanter från de lokala Teknikcollegeregionerna. 

Varje lokalt Teknikcollege har en egen styrgrupp som jobbar enligt samma statuter.

Senast uppdaterad: