Syvspindeln

Under våren 2015 genomfördes i Skåne ett utbildningspaket kring temat Skola-Arbetsliv i vilket ett 20-tal kommuner deltog med lärare, rektorer och studie- och yrkesvägledare. Syftet var att öka kunskap om hur arbetslivsfrågor kan tydliggöras i det ordinarie skolarbetet för att bidra till att eleverna kan göra väl underbyggda utbildnings- och yrkesval. Utbildningspaketet var ett samarbete mellan Kompetenssamverkan Skåne, Skolverket, Arbetsförmedlingen nationellt och Högskolorna i Malmö och Mälardalen som stod för handledare till deltagarna.
Nedan föler ett antal bilder från de posterredovisningar som deltagarna redovisade vid avslutningskonferensen den 25 augusti 2015 på St Gertrud i Malmö.

Padlet – Skolabrjan p arbetslivet

Material syv-spindeln 1

Utveckla utvecklinssamtalet Material syv-spindeln

poster powerpoint skola arbetsliv – Kopia

 

IMG_0054 IMG_0055 IMG_0056 IMG_0057 IMG_0058 IMG_0059 IMG_0060 IMG_0061 IMG_0062 IMG_0063 IMG_0064 IMG_0065 IMG_0066 IMG_0067 IMG_0068 IMG_0069 IMG_0070 IMG_0071 IMG_0072 IMG_0073 IMG_0074 IMG_0075 IMG_0076 IMG_0077 IMG_0078 IMG_0079

Senast uppdaterad: