Vuxenutbildning

Kommunförbundet Skåne arbetar med att förbättra samverkan mellan de kommunala vuxenutbildningsanordnarna. Huvudsyftet är att förbättra möjligheterna till livslångt lärande för de skånska kommuninvånarna. 

En avsiktsförklaring om vuxensamverkan mellan de skånska kommunerna har gemensamt tagits fram och har undertecknats av alla 33 kommmuner.

Klicka på respektive kommun för mer information om vuxenutbildningen.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jan-Åke Johansson