Mer om Plug In 2.0

Här hittar du broschyren som tagits fram till Plug In 2.0!

Plug In 2.0 är en treårig satsning. Projektet är, precis som dess föregångare, inriktat mot ungdomar i åldern 15-24 år och har som övergripande målsättning att höja kvalitén inom gymnasieskolan så att fler erhåller en gymnasieexamen, så att de i nästa steg ska ha större förutsättningar att kliva in på arbetsmarknaden.

Effektmålet är att – bland deltagande ungdomar i projektet – markant öka andelen som blir behöriga för ett nationellt gymnasieprogram samt att öka andelen bland dem som redan är inskrivna på ett gymnasieprogram att erhålla gymnasieexamen.

Nytt för Plug In 2.0 är ett tydligare fokus på jämställdhet och icke-diskriminering. Bland annat ska projektet bidra till att bryta könsmönster som påverkar risken för tidiga skolavbrott. Kvar sedan innan finns tillgänglighetsperspektivet. Målet är att, när projektet är avslutat, ska minst 85 % av den bedrivna verksamheten finnas i de deltagande kommunernas ordinarie verksamhet.

De skånska kommunerna har erbjudits möjlighet att ansöka om att vara med i Plug In 2.0. Glädjande många gjorde så och i höst startar fyra kommuner upp sin verksamhet, så kallade verkstäder. I varje verkstad finns, i snitt, 42 deltagare.
De fyra kommunerna är: Bromölla, Klippan, Trelleborg och Vellinge. 2016 kommer ytterligare ett antal skånska kommuner med.

Utvecklingsarbete kommer att bedrivas på både nationell, regional och – inte minst – lokal nivå. Alla Skånes 33 kommuner kommer att bjudas in till projektets gemensamma konferenser och seminarier och alla resultat kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida.

Prestigelöshet och transparens är nyckelorden!

Senast uppdaterad: