Plug In 2.0

Plug in 2.0 är avslutat! Nu bjuder vi in till konferens!

Kommunförbundet Skåne bjuder in till en konferens som erbjuder en vetenskaplig förankring samt ett socioekonomiskt perspektiv utifrån resultatet i projektet Plug In 2.0. På plats finns även ungdomar för att ta del av diskussionen.

Projektet som nu är avslutat med ett mycket bra resultat i Skåne, inriktade sig mot ungdomar i åldern 15-24 år och hade som övergripande målsättning att öka skolanknytningen genom att arbeta individcentrerat med flexibilitet, uppföljning, bemötande och samverkan som utgångspunkter.

Nedanstående frågor kommer att diskuteras under dagen:

  • Hur skapar vi funktioner och strukturer för preventivt arbete?
  • Hur behöver vi arbeta med barn och unga i utanförskap?
  • Vilka åtgärder krävs för att minimera barn och ungas risk för utanförskap?
  • Vad kostar det kommunen att inte arbeta preventivt med barn och unga?

På plats under dagen kommer Linda Almgren från Kommunförbundet Skåne presentera statistik och resultat på regional nivå, Anna Liljeström, ungdomsforskare, tillsammans med ungdomspanel berätta om vad vi måste arbeta med för att undvika utanförskap mm, Elin Vimefall, nationalekonom, berätta om vad det kostar kommunerna att inte arbeta förebyggande, Elin Törner, extern utvärderare av projektet, berättar om resultat samt Bromölla Kommun berättar om sitt förebyggande arbete.

Till anmälan här.

Filmer om PlugIn 2.0 hittar du längst ner i den utfällbara menyn.

Nu är de lokala projektverkstäderna i Plug In 2.0 avslutade men arbetet fortsätter i kommunerna och Kommunförbundet Skåne jobbar vidare med att sprida alla fina resultat vidare till andra kommuner och även till andra länder.

Bakgrund

Hösten 2015 tog Plug In 2.0 vid där den första omgången av projektet Plug In slutade. I Plug In (1) deltog över 7800 ungdomar som var i riskzonen eller som redan avbrutit sina studier. Huvudfokus i det fortsatta projektet var att arbeta vidare med och utveckla de områden som i Plug In identifierats som framgångsfaktorer och därigenom höja kvalitén i gymnasieskolan för att få fler elever att slutföra sina studier. Målsättningen var att sprida medvetenhet och kunskap om avbrottsproblematiken och bidra till strategisk påverkan både nationellt och internationellt.

Plug In 2.0 är liksom sin föregångare finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) med medfinansiering från medverkande kommuner och regioner. Projektet leds av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Region Jämtland-Härjedalen, Regionförbundet i Kalmar län, Region Västerbotten, Region Östergötland, Region Kronoberg, Region Gävleborg samt Kommunförbundet Skåne. I Skåne var de deltagande kommunerna Lund, Malmö, Burlöv, Bromölla, Klippan, Vellinge och Trelleborg.

Hur gick det?

De framgångsfaktorer som blev tydliga i Plug In har även visat sig stämma i Plug In 2.0. Samtliga framgångsfaktorer utgår ifrån ett individcentrerad arbetssätt. Samtliga kommuner från Skåne har haft stora framgångar i sitt arbete med ungdomarna. Alla insatser och ökade resurser är i stort sett implementerade i Skåne och detta är vi väldigt stolta över.

För att läsa mer om kommunernas arbete och deras fina resultat, se menyn till höger under ‘deltagande kommuner’.

Vad händer nu?

Efter att de lokala projektverkstäderna avslutades innan sommaren så påbörjades ett stort arbete med att samla ihop alla resultat för att sedan kunna sprida till kommuner som inte varit med. Vi deltar också i transnationella erfarenhetsutbyten via SKL och School to work där nästa stopp är Växjö och UBC:s (Union of the Baltic cities) General Conferens med temat ”Leadership for the future – Cities as leaders for global sustainable developmet”.

Kommunförbundet Skåne tillsammans med Lunds kommun kommer också att delta i en nordisk satsning inom Plug In 2.0 där syftet är att utbyta erfarenheter och diskutera olika case. Första mötet är i Oslo i november.

Ett material för varje medverkande kommun håller på att tas fram av Kommunförbundet Skåne som dels kommer att användas i spridningsarbetet med som kommunerna även kommer att kunna använda sig av när de träffar politiker. I materialet kommer detta att finnas sammanställningar av resultat och vad som konkret gjordes samt någon intervju och citat från kommunerna. Vi inväntar också den regionala analys som just nu håller på att tas fram av Spira. Utöver detta har vi önskemål om att få en socioekonomisk analys där vi kan visa på vad kommunerna faktiskt sparar i pengar på att sätta in tidiga insatser.

Under februari månad kommer vi ha en avslutningskonferens i Lund med en vetenskaplig inriktning men också ett fokus på utmaningar och vad som bör förändras. Vi hoppas även kunna erbjuda en föreläsning utifrån det socioekonomiska perspektivet. Mer information om konferensen kommer inom kort på hemsidan. 

Kunskap om vad första omgången Plug In gav för resultat och goda modeller och exempel kan man hitta på Pluginnovation:

www.pluginnovation.se

Filmer om PlugIn 2.0

Dokumentation

Filmer

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jan-Åke Johansson