Plug In 2.0

Plug In 2.0 är avslutat!

Den 27 februari bjöd Kommunförbundet Skåne in till en resultatkonferens med en vetenskaplig inriktning med fokus på utmaningar och vad som bör förändras. Självklart presenterades resultatet från projektets samt att det bjöds på en föreläsning utifrån det socioekonomiska perspektivet.

Läs mer här om hur konferensen gick. 

I samband med Plug In 2.0’s projektavslut har en slutrapport tagits fram.

Läs den regionala slutrapporten för Plug In 2.0 här.

Bakgrund

Hösten 2015 tog Plug In 2.0 vid där den första omgången av projektet Plug In slutade. I Plug In (1) deltog över 7800 ungdomar som var i riskzonen eller som redan avbrutit sina studier. Huvudfokus i det fortsatta projektet var att arbeta vidare med och utveckla de områden som i Plug In identifierats som framgångsfaktorer och därigenom höja kvalitén i gymnasieskolan för att få fler elever att slutföra sina studier. Målsättningen var att sprida medvetenhet och kunskap om avbrottsproblematiken och bidra till strategisk påverkan både nationellt och internationellt.

Plug In 2.0 är liksom sin föregångare finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) med medfinansiering från medverkande kommuner och regioner. Projektet leds av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Region Jämtland-Härjedalen, Regionförbundet i Kalmar län, Region Västerbotten, Region Östergötland, Region Kronoberg, Region Gävleborg samt Kommunförbundet Skåne. I Skåne var de deltagande kommunerna Lund, Malmö, Burlöv, Bromölla, Klippan, Vellinge och Trelleborg.

Hur gick det?

De framgångsfaktorer som blev tydliga i Plug In har även visat sig stämma i Plug In 2.0. Samtliga framgångsfaktorer utgår ifrån ett individcentrerad arbetssätt. Samtliga kommuner från Skåne har haft stora framgångar i sitt arbete med ungdomarna. Alla insatser och ökade resurser är i stort sett implementerade i Skåne och detta är vi väldigt stolta över.

För att läsa mer om kommunernas arbete och deras fina resultat, se menyn till höger under ’deltagande kommuner’.

Vad händer nu?

Efter att de lokala projektverkstäderna avslutades innan sommaren så påbörjades ett stort arbete med att samla ihop alla resultat för att sedan kunna sprida till kommuner som inte varit med. Vi deltar också i transnationella erfarenhetsutbyten via SKL och School to work där nästa stopp är Växjö och UBC:s (Union of the Baltic cities) General Conferens med temat ”Leadership for the future – Cities as leaders for global sustainable developmet”.

Kommunförbundet Skåne tillsammans med Lunds kommun kommer också att delta i en nordisk satsning inom Plug In 2.0 där syftet är att utbyta erfarenheter och diskutera olika case. Första mötet är i Oslo i november.

Ett material för varje medverkande kommun har tagits fram av Kommunförbundet Skåne som dels kommer att användas i spridningsarbetet med som kommunerna även kommer att kunna använda sig av när de träffar politiker. I materialet finns det sammanställningar av resultat och vad som konkret gjordes samt någon intervju och citat från kommunerna. Detta i kombination av den regionala analys som Spira har tagit fram. Utöver detta har vi önskemål om att få en socioekonomisk analys där vi kan visa på vad kommunerna faktiskt sparar i pengar på att sätta in tidiga insatser.

 

Filmer om PlugIn 2.0 hittar du längst ner i den utfällbara menyn.

Filmer om PlugIn 2.0

Dokumentation

Filmer

Senast uppdaterad: