Samverkan skola/arbetsliv

ENTRIS 2.0 inbjöd till ett antal nätverksträffar för att synliggöra och medverka till att utveckla skolans samverkan med omvärlden. 

Här träffades vi för att ta nya krafter att utveckla skolans samverkan med omvärlden. Hur kan vi utveckla skolans nätverk, hur kan eleverna göras mer delaktiga i samverkansarbetet och varför är det viktigt?

Minnesanteckningar

Powerpoint presentationer

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jan-Åke Johansson