Entreprenörskap i skolan

Sedan 2006 har Kommunförbundet Skåne drivit tre satsningar på entreprenörskap i skolan. ENTRIS 2.0 (2011-2013), ENTRIS (2009-2010) och Entreprenörskap i skolan (2006-2008).

Entreprenörskap i skolan ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummen lika mycket som det är en kunskap om egenföretagande. Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende från tidiga åldrar.” (Skolverket) 

På denna sida har vi valt att samla lite av de erfarenheter och lärdomar vi dragit under de gångna åren. Du finner också en hel del lärande exempel och framtaget material som stöd för er start, eller fortsatt arbetet, mot en mer entreprenöriell skola! Välkommen och botanisera!

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Nils Pihlsgård