Gymnasieskola

Kommunförbundet Skåne arbetar aktivt för gymnasiesamverkan i Skåne. I denna samverkan ingår även kommunerna Karlshamn, Olofström och Ronneby. Sedan tidigare ingår Sölvesborg genom gymnasieförbundet Bromölla-Sölvesborg.
Samverkansarbetet utgår från arbetet i den politiska styrgruppen och en tjänstemannagrupp bestående av förvaltningschefer eller motsvarande.

Uppgiften är att utveckla samverkan utifrån eleven i centrum.

Samverkan omfattar idag

  • Avtal om gemensam beräkningsgrund för interkommunal ersättning (IKE) i gymnasieskolan.
  • Gemensam webbportal för all gymnasieinformation med en chattfunktion bemannad av SYV.
  • Gemensamt system för antagning av gymnasieelever.
  • Avtal om fritt sök i samverkansområdet.
  • Övrig gymnasiesamverkan
  • Avtal om gemensam beräkningsgrund för interkommunal ersättning (IKE) i gymnasiesärskolan.

Läs mer under respektive rubrik.

Gymnasiesamverkan+Skåne(3)

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jan-Åke Johansson