Om FoU Skola

Avtal

Den regionala samverkansorganisationen för en skola på vetenskaplig grund finansieras av deltagande kommuner med en krona per kommuninvånare och år. Samarbetet regleras via ett avtal om tre år och det inledande avtalet gällde till och med första halvåret 2014. Avtalsperioden är sedan dess förlängt.

33 kommuner i Skåne har hittills skrivit på avtalet. Avtalstexten samt deltagande kommuner finner du här Avtal FoU Skola och Deltagande kommuner

FoU Skola

FoU Skola har skapats inom Kommunförbundet Skåne som den organisatoriska hemvisten för den regionala samverkansorganisationen. Samverkansorganisation och Forskningsanvändning och utvecklingsbehov

Verksamhetsplaner

Verksamhetsplan för 2020: Verksamhetsplan 2020
Verksamhetsplan för 2019: Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse för 2019: Verksamhetsberättelse FoU Skola 2019
Verksamhetsberättelse för 2018: Verksamhetsberättelse_FoUskola_2018
Verksamhetsberättelse för 2017: Verksamhetsberättelse FoU skola 2017
Verksamhetsberättelse för 2016: Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse för 2015: Verksamhetsberättelse_FoUskola_2015_publik

Förväntansdokument

Förväntansdokument FoU Skola 2017-2019
Utvärdering förväntansdokument FoU Skola 2017-2019
Förväntansdokument FoU Skola 2020-2022

Styrgrupp

Verksamheten leds av en styrgrupp som består av fem förvaltningschefer. Förvaltningscheferna företräder vart och ett av de kommunnätverk som representerar Skånes fyra geografiska delområden (de fyra hörnen) samt Malmö. Styrgruppen har utsetts av en förvaltningschefsgrupp, med representanter från samtliga Skånes kommuner, som är knuten till Kommunförbundets barn- och utbildningsverksamhet. Styrgruppen utser inom sig en ordförande på ett år. För närvarande är Hans Dahlqvist, förvaltningschef i Svalövs kommun, ordförande för FoU Skola.

Styrgruppens uppgift är att fungera som beställare av uppdrag och att besluta om prioriteringar av projekt inom de ekonomiska ramar som finns. En styrning ska därmed ske mot forsknings- och utbildningsområden som är av primärt intresse för kommunerna. Styrgruppen ansvarar för att årliga verksamhets- och aktivitetsplaner, liksom projektspecifika budgetplaner, tas fram. Styrgruppen ansvarar även för att uppföljning och utvärdering av arbetet sker och för återrapportering till förvaltningschefsgruppen.

Representanter

Ordinarie 
Sydväst: Mats Jönsson, förvaltningschef Burlövs kommun
Nordväst: (ordförande) Hans Dahlqvist, utbildningschef Svalövs kommun.
Ost: Richard Löfgren, förvaltningschef Sjöbo kommun
Malmö: Eva Hallberg, Pedagogisk inspiration Malmö.

Suppleanter
Sydväst: Anders Grundberg, chef för skola-utbildningsförvaltningen i Skurups kommun
Ost: Anna Karlsdotter, utvecklingschef, Kristianstads kommun
Nordväst: Rose-Marie Bergman, förvaltningschef Klippans kommun
Malmö: Roberto Citterio, Pedagogisk inspiration Malmö

Mötesdatum 2020
31 januari klockan 13:00 -16:00 i Lund
14 februari klockan 13:00 – 16:00 i Lund
27 mars klockan 13:00 -16:00 i Lund – inställt
17 april klockan 13:00-16:00 – på distans
14 maj klockan 13:00-16:00 i Lund
12 juni klockan 13:00-16:30 i Lund
28 augusti 13:00-16:00 i Lund
01-02 oktober 13:00-16:00
23 oktober 13:00-16:30 i Lund
20 november 13:00-16:00 i Lund
6 december 12-16:00 i Lund

Minnesanteckningar

FoU Skola Protokoll styrgruppsmöte 14 maj 2020
FoU Skola Protokoll styrgruppsmöte 14 februari 2020
FoU Skola Protokoll styrgruppsmöte 31 januari 2020
FoU Skola Protokoll styrgruppsmöte 6 december 2019
FoU Skola Protokoll styrgruppsmöte 07 november 2019
FoU Skola Protokoll styrgruppsmöte 18 oktober 2019
FoU Skola Protokoll styrgruppsmöte 23 augusti 2019
FoU Skola Protokoll styrgruppsmöte 12 juni 2019
FoU Skola Protokoll styrgruppsmöte 17 maj 2019
FoU Skola Protokoll Styrgruppsmöte 5 april 2019
FoU Skola protokoll styrgruppsmöte 8 mars 2019

FoU Skola protokoll styrgruppsmöte 24 januari 2019
FoU skola protokoll styrgruppsmöte 6 december 2018

FoU Skola protokoll styrgruppsmöte 26 oktober 2018
FoU Skola protokoll styrgruppsmöte 31 augusti 2018
FoU Skola protokoll styrgruppsmöte 18 juni 2018
FoU Skola protokoll styrgruppsmöte 2 maj 2018
FoU Skola protokoll styrgruppsmöte 14 mars 2018
FoU Skola protokoll styrgruppsmöte 31 januari 2018
FoU Skola protokoll styrgruppsmöte 13 december 2017
FoU Skola protokoll styrgruppsmöte 9 november 2017
FoU Skola protokoll styrgruppsmöte 6 oktober 2017
FoU Skola protokoll styrgruppsmöte 1 september 2017
FoU Skola protokoll styrgruppsmöte 8 juni 2017
FoU Skola protokoll styrgruppsmöte 20 april 2017
FoU Skola protokoll styrgruppsmöte 1 mars 2017
FoU Skola protokoll styrgruppsmöte 27 januari 2017
FoU Skola protokoll styrgruppsmöte 10 november 2016
FoU Skola Minnesanteckningar styrgruppsmöte 5 oktober 2016
FoU Skola Minnesanteckningar styrgruppsmöte 2 september 2016
FoU Skola Minnesanteckningar styrgruppsmöte 31 maj 2016
FoU Skola Minnesanteckningar styrgruppsmöte 12 april 2016
FoU Skola Minnesanteckningar styrgruppsmöte 11 februari 2016
FoU Skola Minnesanteckningar styrgruppsmöte 14 december 2015
FoU Skola Minnesanteckningar styrgruppsmöte 15 oktober 2015
FoU Skola Minnesanteckningar styrgruppsmöte 21 augusti 2015
FoU Skola Minnesanteckningar styrgruppsmöte 25 maj 2015
FoU Skola Minnesanteckningar styrgruppsmöte 23 mars 2015

Samverkansorgan

Från och med 2013 finns det Regionala samverkansrådet för skollagsstyrda verksamheter där FoU Skola ingår tillsammans med representanter från kommunerna och regionala universitet och högskolor. Från FoU Skolas sida riktas intresset i första hand mot att få till stånd en dialog angående samverkan, inventering av aktuella och kommande forskningsområden, kommuners och skolors deltagande i forskningsprojekt samt nationella och internationella initiativ inom området. För närvarande diskuteras bland annat frågor kring lärarutbildning.

Senast uppdaterad: